Hydrometret

Denne glas flydevægt er beregnet til at måle mostens vægtfylde efter sukkeret er kommet i og før gæren tilsættes. Man bruger den til at bestemme, hvor meget alkohol, der produceres i mosten, under gæringen. Hydrometret skal bare være gradet fra 1.00 til 1.160, det er nok. Man skal også have en skål til at foretage målingen i. de tager en prøve af den ugærede most og hælder så meget i skålen, at hydrometret lige netop flyder.

Hvis væsken i skålen er rent vand, vil hydrometret vise en måling på 1.000, men når der kommer sukker i væsken, bliver hydrometret mere livligt og ligger højere i væsken. Hvis der for eksempel er blandet 1 pund sukker i 4 liter most, vil hydrometret give en måling på ca. 1.050. denne måling er ikke helt nøjagtig, fordi mostens konsistens også påvirker hydrometret; men i praksis har dette ingen betydning.

Denne sukkermængde vil under ideelle betingelser ved gæring give brygget en alkoholprocent på 5 volumenprocent. Her er en lille liste over målinger med 4 liter most og stigende sukkertilsætning:

Sukker:

1 pund

2 pund

3 pund

4 pund

Hydrometer

1.030

1.050

1.080

1.130

1.160

Alkoholprocent

5

10

20

15

Ovenstående forudsætter at al sukker i mosten gæres til alkohol og at intet af det bliver tilbage som sødestof. Som allerede nævnt er 4 pund sukker pr.4 liter most maksimum for, hvad gær kan omdanne til alkohol, og det kan ikke nytte noget at komme mere sukker i mosten i håb om at fået stærkere bryg ud af det. Det eneste, man opnår, er at få en over - sød vin, som endda måske helt standser sin gæring, fordi sukkeroverskudet har dræbt gæren.

Det er derfor de fleste af opskrifterne på denne hjemmeside holder sig til højst 3½ pund sukker til 4 liter most.

Hydrometret er ikke alene en værdifuld hjælp ved starten af gæringen, men er også nyttig, når man vil kontrollere at alt går som det skal under resten af processen. Man skal bare huske på, at en måling på 1.080 er mindste der kan tillades for et bryg før gæringen begynder. Et sådant bryg skal resultere i en vin på 10 volumenprocent alkohol ( procenten kan blive lidt højere, hvis den anvendte frugt har et højt naturligt sukkerindhold), og det er den laveste alkoholprocent en vin kan have, hvis den skal kunne lagres. Hvis procenten er under 10, vil vinen hurtigt nedbrydes.

Men hvorfor skal man have det besvær med hydrometer  måling, når man jo i forvejen ved, hvor meget sukker, man har puttet i mosten? Svaret er at mosten i sig selv indeholder naturligt sukker, men De ved ikke i forvejen i hvor store mængder. Sammenlagt må de to sukkerformer ikke overstiger den mængde, gæren kan tolerere.

 Copyright 2020 - vinopskrifter.dk